SajTom Light Future
ośrodek badań, rozwoju i innowacji

Firma SajTom Light Future to niezależne centrum badań naukowych i innowacji w obszarze nowych funkcjonalnych materiałów. Szczególny obszar zainteresowań to materiały półprzewodnikowe, fotokataliza i fotoelektrochemia, materiały inteligentne, funkcjonalizowane polimery i biopolimery.  SajTom Light Future to dynamicznie rozwijające się laboratorium badawczo-rozwojowe którego praca opiera się na wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnym zapleczu aparaturowym i laboratoryjnym.

Nasza oferta

Spółka SajTom Light Future to lider w zakresie technologii fotokatalizy oraz badań nad nowymi materiałami.
Oferujemy:

  • Usługi badań w zakresie spektroskopii UV-vis, FTIR, elektrochemii, spektroskopii impedancyjnej oraz chromatografii GC
  • Podwykonawstwo projektów B+R
  • Współpracę naukową

Przedsiębiorców poszukujących pomysłów na nowe produkty lub poszukujących współpracy naukowej, badań zleconych, ekspertyz czy opinii zapraszamy do kontaktu z firmą SajTom Light Future.


Fundusze strukturalne

SajTom Light Future Społka z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Grafenowo-półprzewodnikowe filtry fotokatalityczne do usuwania zanieczyszczeń z miejsc pracy o podwyższonym zagrożeniu

więcej


Nasi partnerzy strategiczni