Biuletyn Zamówień Publicznych


Zaproszenie z dnia 23.02.2018 r.nr 1/s/2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zapytanie ofertowe nr 1/S/2018 na wynajem spektrofotometru FTIR z przystawką ATR i użyczeniem oprogramowania na okres 12 miesięcy w związku z realizacją projektu badawczego SONATA ”

ZAPROSZENIE

Termin składania ofert: 02.03.2018 r., godz. 10:00
Zaproszenie z dnia 20.07.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na przygotowanie strony internetowej projektu w związku z realizacją projektu badawczego SONATA ”

ZAPROSZENIE

Termin składania ofert: 3.08.2017 r., godz. 10:00
Zaproszenie z dnia 11.07.2017 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na potencjostat/galwanostat - zamówienie z dziedziny nauki, prowadzone na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a- 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – zwane dalej „Zaproszeniem”

ZAPROSZENIE

Termin składania ofert: 19.07.2017 r., godz. 10:00

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

ZAWIADOMIENIE

Zaproszenie z dnia 01.04.2017 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a- 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – zwane dalej „Zaproszeniem”

ZAPROSZENIE

Termin składania ofert: 07.04.2017 r., godz. 10:00

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

ZAWIADOMIENIE

Zaproszenie z dnia 01.04.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia: 1 kwietnia 2017 r. na wybór asystenta naukowo-technicznego w związku z realizacją projektu badawczego SONATA pt. „Wzbudzenie, pułapkowanie, rekombinacje i międzyfazowy transfer ładunków w nanokrystalicznych, opartych na miedzi materiałach półprzewodnikowych typu core-shell do fotoelektrochemicznego rozkładu wody "

ZAPROSZENIE

Termin składania ofert: 07.04.2017 r., godz. 10:00