Firma SajTom Light Future

Firma została założona w czerwcu 2015. SajTom Light Future to niezależne centrum badań nad innowacyjnymi materiałami. To firma-most pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Profilem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych. Firma skupia się na zagadnieniach z obszaru fotokatalizy, fotoelektrochemii, nanotechnologii i nowych funkcjonalnych materiałach. Firma podejmuje różnorodną tematykę prac badawczych, przy czym wykorzystanie nowoczesnych technologii i ukierunkowanie na innowacje jest wspólnym mianownikiem wszystkich podejmowanych działań. Niezwykle istotną kwestią wyróżniającą firmę jest poszukiwanie zagadnień mających realne szanse praktycznej implementacji.

Zarząd spółki

dr Szymon WojtyłaPrezes Zarządu
dr Tomasz BaranChief Operating Officer

Rzetelna firma

SajTom Light Future to zarówno rzetelny partner w biznesie jak i centrum badawcze na wysokim poziomie. Świadczymy zarówno usługi badawcze jak i realizujemy projekty naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. Wyniki naszej działalności naukowej są publikowane w wiodących branżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Nasz dorobek naukowy, zaprezentowany tutaj świadczy o naszej rzetelności i doskonałości w prowadzeniu badań naukowych.

Zasoby ludzkie i aparaturowe

Wykwalifikowana kadra jest naszym największym atutem, który to atut wraz z otwartością na nowe pomysły i innowacyjnym podejściem do problemu daje gwarancję solidnego partnerstwa i rzetelnej współpracy.
Laboratoria firmy SajTom Light Future są wyposażone w nowoczesny sprzęt naukowo-badawczy, który pozwala nam realizować nasze zadania na najwyższym poziomie. Nasze zasoby aparaturowe to min.:

  • Spektrofotometr UV-Vis wraz ze sferą całkującą do pomiaru próbek stałych i ciekłych o rozszerzonym zakresie pomiaru 1500-200 nm
  • Spektrofotometr w podczerwieni FRIR wraz z wyposażeniem do pomiaru próbek ciekłych (organicznych i wodnych) oraz próbek stałych (przystawka ATR z kryształem diamentowym)
  • Potencjostat / galwanostat wraz z zestawem naczynek i elektrod no różnorakich pomiarów elektrochemicznych
  • Spektrometr impedancyjny
  • Chromatograf gazowy z detektorami FID i TCD
  • Zestaw naświetlarek diodowych
  • Drobny sprzęt laboratoryjny: wagi, wirówki, piece muflowe, suszarki, pH-metry

example graphic