< SajTom Light Future

Fotokataliza

Czym jest fotokataliza?? Fotokataliza to technologia w której wskutek absorpcji światła przez półprzewodnik generowane są pary ładunków elektron-dziura, które to ładunki mogą inicjować reakcje następcze - reakcje utleniania lub redukcji. Opracowujemy innowacyjne nanomateriały będące wydajnymi i trwałymi fotokatalizatorami


fotokataliza dla ciebie

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia fotokatalizy w każdym obszarze zastosowania
  • oczyszczanie powietrza
  • usuwanie lotnych związków organicznych powstających w różnych procesach/technologiach
  • oczyszczanie wody, oczyszczanie ścieków/li>
  • wytwarzanie wodoru z wody
  • redukcja dwutlenku węgla do metanu
  • powierzchnie samoczyszczące się

Nasz produkt flagowy fotokatalityczny filtr usuwający lotne związki organiczne powstające w czasie druku 3D - technologia filtracji SYNE - zapraszamy do zakupu


Ogólny mechanizm fotokatalizy