Oferta firmy SajTom Light Future

Firma SajTom Light Future oferuje Państwu wykonanie prac naukowo-badawczych w zakresie szeroko rozumianej chemii. Specjalizujemy się zarówno w pojedynczych badaniach zleconych jak i wspieramy przedsiębiorców w realizacji projektów B+R jako partner lub podwykonawca. Badania i analizy chemiczne prowadzone są przy użyciu nowoczesnego i kwalifikowanego sprzętu pomiarowego.

Nasza oferta

 • Podwykonawstwo projektów B+R

  Myślisz o realizacji projektu badawczego, ale brakuje ci wykwalifikowanej kadry i zasobów aparaturowych? Skontaktuj się z nami!

  Profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorstw w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych. Jako ośrodek naukowy realizujemy zadania w zakresie badań naukowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Nasza działalność to wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu, od przygotowania wniosku, poprzez realizację prac badawczych aż po wdrożenie i weryfikację wdrożenia. Czytaj więcej


 • Badania zlecone


 • Analizy FTIR

  Jakościowe i ilościowe oznaczanie próbek stałych, ciekłych (organicznych i wodnych) oraz filmów. Badania jakości produktów. Oferujemy zarówno rutynowe pomiary zgodne z normami jak i wyspecjalizowane badania odpowiadające potrzebom klientów. Czytaj więcej

 • Badania spektroskopii UV-Vis

  Pomiary spektroskopowe w zakresie UV próbek ciekłych i proszkowych, badania kinetyki reakcji, wyznaczanie profili absorbancji, oznaczenia kolorymetryczne, spektroskopowa analiza jakościowa i ilościowa związków, określanie struktury związków organicznych. Czytaj więcej

 • Elektrochemia

  Pomiary i badania elektrochemiczne (woltamperometria, kulometria, polarografia), analiza procesów korozji, testy baterii, badania ogniw paliwowych, spektroskopia impedancyjna Czytaj więcej

 • Chromatografia gazowa

  Chromatograficzne analizy próbek gazowych i ciekłych.

 • Badania glebowe

  Badania glebowe dla rolnictwa i ogrodnictwa. Wyznaczanie kwasowości gleby oraz oznaczanie wybranych składników mineralnych według norm ISO. Czytaj więcej

Fotokataliza

Jako lider branży fotokatalizy jesteśmy gotowi na realizację wdrożenia fotokatalizy w każdej branży i dziedzinie. Fotokataliza znajduje zastosowanie przede wszystkim jako technologia filtracji powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, usuwania zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych i biologicznych; oczyszczania powierzchni w tym jako samoczyszczące się powłoki, szkło, farby, beton; oczyszczaniu wody i ścieków w tym w usuwaniu pestycydów. Czytaj więcej