Kim jesteśmy

Spółka SajTom Light Future jest firmą założoną pierwszego czerwca 2015 roku przez dwóch młodych naukowców Dr. Szymona Wojtyłę i Dr. Tomasza Baran.

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie chemii są naszym statutowym celem. Obecnie firma skupia się na zagadnieniach z obszaru fotokatalizy, fotoelektrochemii, nanotechnologii i nowych funkcjonalnych materiałach.

Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju współpracę zarówno z jednostkami naukowo-badawczymi jak i przede wszystkim z przedsiębiorcami, który wspólnie z nami chcą realizować swoje projekty badawczo-rozwojowe.

Image 1 Image 2

Dlaczego istniejemy

Dobrze znaliśmy świat nauki, świat badań podstawowych. Każda publikacja naukowa prezentująca czasami fenomenalne wyniki sugeruje, iż mogłyby one znaleźć zastosowanie w tym czy innym dziale przemysłu czy życia. I często po przeczytaniu kolejnego takiego artykułu mieliśmy mieszane odczucia. Bo wyniki genialne, ale większość, ogromna większość z nich nigdy nie wyjdzie poza łamy czasopisma naukowego. Dla przedsiębiorców, dla przemysłu, szczególnie tego mniejszego, który nie ma własnego centrum R&D wyniki prac naukowych są nieużyteczne, często zbyt abstrakcyjne, ich poziom gotowości technologicznej wciąż zbyt niski. Myśleliśmy, że brakuje takiego łącznika, kogoś kto pomógłby pomysłom i wynikom badań naukowych zrobić ten jeden krok w stronę wdrożenia. Tu widzieliśmy nasz cel i naszą szansę.

Założyciele

Firma została założona przez młodych naukowców, chemików - doktora Szymona Wojtyłę i doktora Tomasza Baran, który pełnią w społce odpowiednio funkcję Prezesa Zarządu i Chief Operating Officer'a spółki.

Są oni autorami i współautorami kilkunastu publikacji naukowych, przedstawili kilkudziesiąt prezentacji konferencyjnych o charakterze naukowym i biznesowy. Wspólnie podejmują wyzwania na polu naukowym i biznesowym.

Założyciele spółki prywatnie są dobrymi przyjaciółmi, dzięki temu również w biznesie doskonale się rozumieją, co pozwala na sprawne zarządzanie przedsiembiorstwem.

Image 3 Image 4

Dlaczego my

Wiedza

Wykwalifikowana karda jest naszym największym atutem, który to atut wraz z otwartością na nowe pomysły i innowacyjnym podejściem do problemu daje gwarancję solidnego partnerstwa i rzetelnej współpracy. Ciągle pracujemy nad własnym rozwojem uczestnicząc w szeregu inicjatyw o charakterze naukowym jak i biznesowym, tak aby sprostać stawianym nam oczekiwaniom.

Doświadczenie

Firma oraz jej kardy posiadają doświadczenie w realizacji projektów badawczych, zarówno finanoswanych ze żródeł krajowych, Unii Europejskiej jak i w realizacji własnych projektów i prac zleconych przez inne przedsiembiorstwa. Dowodem naszego doświadczenia mogą być chociażby publikacje naukowe w renomowanych, recenzowanych czasopismach branżowych o zasięgu międzunarodowym (patrz poniżej).

Infrastruktura badawcza

Laboratoria firmy SajTom Light Future są wyposażone w nowoczeny sprzęt naukowo badawczy, który pozwala nam realizować nasze zadania na najwyższym poziomie. Aparatura naukowa z zakresu spektroskopii, elektrochemii czy mikroskopii sprosta nawet najtrudniojszym wyzwaniom. Wspołpraca z jednostkami naukowymi z kraju i z za granicy poszerza nasz dostęp do aparatury naukowej. Wciąż też dążymy do rozwoju naszego parku aparaturowego.

Publikacje naukowe
 • Tomasz Barana, Alberto Visibile, Szymon Wojtyła, Marcello Marelli, Stefano Checchia, Marco Scavini, Francesco Malara, Alberto Naldoni, Alberto Vertova, Sandra Rondinini, Alessandro Minguzzi, Reverse type I core - CuI /shell - CuO: A versatile heterostructure for photoelectrochemical applications, Electrochim. Acta. 2018, 266, 441-451
 • Czytaj
 • Szymon Wojtyła, Konrad Szmit, Tomasz Baran, Type II Heterostructures: The Way Towards Improved Photoelectrochemical Activity of Graphitic Carbon Nitride, J. Inorg. Organomet. Polym. 2018, 28, 492–499
 • Czytaj
 • Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Alberto Vertova, Alessandro Minguzzi, Sandra Rondinini, Photoelectrochemical and photocatalytic systems based on titanates for hydrogen peroxide formation, J. Electroanal. Chem. 2018, 808, 395-402
 • Czytaj
 • Szymon Wojtyła, Wojciech Macyk and Tomasz Baran, Photosensitization of CuI – the role of visible light induced CuI → CuII transition in photocatalytic degradation of organic pollutants and inactivation of microorganisms, Photochem. Photobiol. Sci., 2017,16, 1079-1087
 • Czytaj
 • Szymon Wojtyła, Piotr Klama, Tomasz Baran, Is 3D printing safe? Analysis of the thermal treatment of thermoplastics: ABS, PLA, PET, and nylon, J. Occup. Environ. Hyg. (2017) 14 (6) D80-D85
 • Czytaj
 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Photosensitization and photocurrent switching effects in wide band gap semiconductors: CuI and TiO2 functionalized with iron and nickel complexes: from semiconductors to logic devices, J. Inorg. Organomet. Polym. (2017) 27, 436-445
 • Czytaj
 • Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Cristina Lenardi, Alberto Vertova, Paolo Ghigna, Elisabetta Achilli, Martina Fracchia, Sandra Rondinini, and Alessandro Minguzzi, An Efficient CuxO Photocathode for Hydrogen Production at Neutral pH: New Insights from Combined Spectroscopy and Electrochemistry, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (33), pp 21250–21260
 • Czytaj
 • Szymon Wojtyła, Tomasz Baran, Semiconducting materials towards photocatalytic air treatment. Materials, tests and practical application, Eur. Chem. Bull., 2015, 4(5), 260-267
 • Czytaj
Pozostałe publikacje naukowe naszych pracowników
 • Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Angela Dibenedetto, Michele Aresta, Wojciech Macyk Photocatalytic carbon dioxide reduction at p-type copper(I) iodide, ChemSusChem 9 (2016), 2933–2938, IF 7.657
 • Tomasz Baran, Martina Fracchi, Alberto Vertova, Elisabetta Achilli, Alberto Naldoni, Francesco Malara, Giacomo Rossi, Sandra Rondinini, Paolo Ghigna, Alessandro Minguzzi, Operando and Time-Resolved X-Ray Absorption Spectroscopy for the Study of Photoelectrode Architectures, Electrochim Acta 207, (2016) 16–21, IF 4.803
 • Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Angela Dibenedetto, Michele Aresta, Wojciech Macyk, Zinc sulfide functionalized with ruthenium nanoparticles for photocatalytic reduction of CO2, Applied Catalysis B: Environmental, 178 (2015) 170–176, IF 6.007
 • Michele Aresta, Angela Dibenedetto, Tomasz Baran, Szymon Wojtyła, Wojciech Macyk, Solar energy utilization in the direct photocarboxylation of 2,3-dihydrofuran using CO2, Faraday Discussions 183 (2015) 413-427
 • Tomasz Baran, Krzysztof Kruczała, Angela Dibenedetto, Michele Aresta, Wojciech Macyk, Photocatalytic Carboxylation of Organic Substrates with Carbon Dioxide at Zinc Sulfide with Deposited Ruthenium Nanoparticles, ChemPlusChem 79 (2014) 708 – 715, IF 3.242
 • Michele Aresta, Angela Dibenedetto, Tomasz Baran, Antonella Angelini, Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, An integrated photocatalytic/enzymatic system for the reduction of CO2 to methanol in bioglycerol–water, Beilstein J. Org. Chem. 10 (2014) 2556–2565, IF 2.757
 • Marta Buchalska, Joanna Kuncewicz, Elżbieta Świętek, Przemysłąw Łabuz, Tomasz Baran, Grażyna Stochel, Wojciech Macyk, Photoinduced hole injection in semiconductor-coordination compound systems, Coor. Chem. Rev. 257 (2013) 767-775, IF 12.09
 • Angela Dibenedetto, Paolo Stufano, Wojciech Macyk, Tomasz Baran, Carlo Fragale, Mirco Costa, Michele Aresta, Hybrid technologies for an enhanced carbon recycling based on the enzymatic reduction of CO2 to methanol in water: Chemical and photochemical NADH regeneration, ChemSusChem 5 (2012) 373-378, IF 7.657
 • Tomasz Baran, Wojciech Macyk, Photocatalytic oxidation of volatile pollutants of air driven by visible light, J. Photochem. Photobiol. A 241 (2012) 8-12, IF 2.291
Get in Touch

  SajTom Light Future
  Wężerów 37/1
  32-090 Słomniki
  biuro@sajtom.pl