Działalność naukowa

SajTom Light Future prowadzi liczne projekty naukowe w oparciu o własne pomysły. Są to zarówno badania podstawowe mające na celu powstawanie nowej wiedzy jak i projekty aplikacyjne, których efekty znajdą zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Prowadzone przez nas projekty cechują się dużą wartością naukową dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz współpracy z ważnymi ośrodkami naukowymi min. Uniwersytetem w Mediolanie, Uniwersytetem w Pawii, Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie czy Europejskim Ośrodkiem Synchrotronu Atomowego w Grenoble.

Image 1 Image 1 Image 2 Image 2

Projekt Sonata

SajTom Light Future realizuje projekt projektu badawczy pt. „Wzbudzenie, pułapkowanie, rekombinacje i międzyfazowy transfer ładunków w nanokrystalicznych, opartych na miedzi materiałach półprzewodnikowych typu core-shell do fotoelektrochemicznego rozkładu wody” nr. 2016/21/D/ST4/00221 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA 11”.


Czytaj o projekcie SONATA

Image 1

Aktywność naukowa

Firma prowadzi również badania naukowe w innych gałęziach fotokatalizy między innymi w kierunku fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń w fazie gazowej i wodnej. Na tym polu wyróżnia się nasze ostatnie wdrożenie: wraz z krakowskim producentem drukarek 3D, firmą 3DKreatora opracowaliśmy opartą o fotokatalizę technologię filtracji SYNE. Technolofia ta ma na celu eliminację szkodliwych zanieczyszczeń powstających w czasie druku przestrzennego 3D metodą FFF. Filtr SYNE został zastosowany min. w drukarce Accura Genius3D, uchonorowanej 3 medalami na targach Innova w Brukseli.
Kolejnym tematem badań prowadzonych w firmie są nowe, wielofunkcyjne nanomateriały i nanotechnologia. Badane przez nas materiały mogą znelść zastosowanie min. w elektrokatalizie, optoelektronice, elektronice, fotowoltaice czy chemii biopaliw.

Jesteśmy otwarci na wspołpracę z jednostaki naukowymi i przedsiembiorstwami w zakresie prowadzenia wspolnych projektów naukowych jak i badawczo-rozwojowych. Główne obszary zainteresowań:

>
Get in Touch

    SajTom Light Future
    Wężerów 37/1
    32-090 Słomniki
    biuro@sajtom.pl