Oferujemy Państwu szeroki zakres usług badawczych dla potrzeb analizy chemicznej, ekspertyz, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i produktów jak i przede wszystkim kompleksowych prac badawczo-rozwojowych.

Kategorie usług:
Image 1

Analizy spektroskopowe

Pomiary spektroskopowe w zakresie UV próbek ciekłych ( widma UV-Vis) pomiary widm, badania kinetyki reakcji, wyznaczanie profili absprbancji, oznaczenia kolorymetryczne, spektroskopowa analiza jakościowa i ilościowa związków, określanie struktury związków organicznych

read more
Image 2

Spektroskopia ciał stałych

Pomiary spektroskopowe w zakresie UV-Vis ciał stałych w tym proszków, filmów i warstw oraz całych obiektów. Spektroskopia refleksyjna (DRS) ze sferą całkującą, wyznaczanie szerokości pasma wzbronionego.

Image 3

Elektrochemia

Pomiary elektroanalityczne do jakościowego i ilościowego oznaczania: analizy potencjometryczne, woltametria, metody kulometryczne, analizy elektrolityczne.

Image 3

Spektroskopia Impedencyjna

Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna. Badania korozji. Testy baterii.

Image 3

Badania glebowe

Badania glebowe dla rolnictwa i ogrodnictwa. Wyznaczanie kwasowości gleby oraz oznaczanie wybranych składników mineralnych według norm ISO.

Image 4

Skaningowa Mikroskopia Elektronowa

Zdjęcia SEM z mapowaniem EDX i BSE

Image 5

Wspólne projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie w przygotowaniu wniosków jak i reazlizacji projektów badawczo-rozwojowych przedsiembiorstw. Podwykonawstwo zadań badawczych i prac przemysłowych. Współtworzenie konsorcium projektowego.

Image 6

Wsparcie w opracowaniu powych produktów

Wiedza i doświadcznie naszych kadr może posłużyć do rozwiązania problemów przedsiembiorców dotyczących nowych technologii i innowacyjnych produktów. Wsparcie w opracowaniu metod analitycznych i pomiarowych.

Get in Touch

    SajTom Light Future
    Wężerów 37/1
    32-090 Słomniki
    biuro@sajtom.pl